Samen werken aan de
gezonde werkplek van de toekomst

 

WIE ZIJN WE

De Innovatiewerkplaats Healthy Workplace is een samenwerkingsverband van de Hanzehogeschool en praktijkpartners, waarbij praktijk, onderzoek en onderwijs samenkomen. Studentonderzoekers vormen hierbij de verbinding tussen praktijk en onderwijs.


WAAROM WE DOEN WAT WE DOEN

De gezondheid en vitaliteit van werknemers bevorderen is van belang, niet alleen vanwege het rendement, maar ook vanwege ethische en juridische overwegingen (WHO, 2010). Zorg dragen voor de gezondheid van werknemers is een wezenlijk onderdeel van goed werkgeverschap en is voordelig op het gebied van toewijding, geluk, imago, en verbinding.

ONZE ONDERZOEKSLOCATIES

Op een aantal locaties, Living Labs, experimenteren we in real-time werkomgevingen. Elk Living Lab is een voor dit project gecreëerde (of aangepaste) werkomgeving waarin het individu, de medewerker, voorop staat. In deze werkomgevingen worden technieken als sensoren, nudging, wearables of tastbare producten gebruikt om gezond gedrag te stimuleren. De effecten en de toepasbaarheid van de interventies worden getest om ze in een later stadium toe te passen in normale werkomgevingen.

PRAKTIJKPARTNERS

  • Planon