Living Lab Wageningen

Bij partner Menzis in Wageningen staat ons derde en grootste living lab. Het living lab bevindt zich hier op de afdeling Marketing en Sales. Menzis is al een aantal jaren bezig met het project 'Werkomgeving 2020'. Voor dit project hebben zij o.a. hun kantoor in Wageningen gerenoveerd en deze nieuwe werkomgeving heeft als doel dat de medewerkers hier prettiger werken. Dit is voor de Healthy Workplace dan ook een perfecte plek voor een living lab.

De uitgangspunten voor dit living lab zijn:

  • Centrale onderzoeksvraag: Wat zijn (potentieel) effectieve werkomgeving-gerelateerde interventies voor het bevorderen van de gezondheid van kenniswerkers?
  • Experimenten afstemmen op mogelijkheden en wensen van Menzis en HWP partners.
  • Effectiviteit meten op drie niveaus: (1) adoptie/gedrag, (2) gezondheid, (3) organisatie uitkomsten - periodiek en per experiment; kwantitatief en kwalitatief
  • Kennis en ervaring (ook ‘onderweg’) delen met geïnteresseerden; bezoekers zijn welkom
WAT VOOR METHODES EN TECHNIEK WORDEN HIER INGEZET?

• Sensoren voor het registreren van de locatie van een werknemer • Sensoren voor het meten van de CO2, temperatuur en luchtvochtigheid • Meetmiddelen, zoals fitbits en andere attributen die op het lichaam te dragen zijn