Over Healthy Workplace


WIE ZIJN WE

De Innovatiewerkplaats Healthy Workplace is een samenwerkingsverband van de Hanzehogeschool en praktijkpartners, waarbij praktijk, onderzoek en onderwijs samenkomen. Studentonderzoekers vormen hierbij de verbinding tussen praktijk en onderwijs.


Healthy Workplace

Het idee voor de oprichting van innovatiewerkplaats (IWP) Healthy Workplace heeft in de loop van 2016 vorm gekregen tijdens een aantal bijeenkomsten met zes praktijkpartners. lnmiddels zijn meerdere praktijkpartners toegetreden tot Healthy Workplace. Elk gecommitteerd op basis van hun specifieke interesse, kennis en kunde. Benieuwd wat dit tot nu toe heeft opgeleverd? Elders op onze website vindt je een overzicht van onze onderzoeksthema’s en projecten.

Denkkader

De gezondheid en vitaliteit van werknemers bevorderen is van belang, niet alleen vanwege het rendement, maar ook vanwege ethische en juridische overwegingen (WHO, 2010). Zorg dragen voor de gezondheid van werknemers is een wezenlijk onderdeel van goed werkgeverschap en is voordelig op het gebied van toewijding, geluk, imago, en verbinding. Een gezonde werkplek bevordert gezond gedrag van werknemers, en gezonde werknemers zijn cruciaal voor een gezonde organisatie (zie denkkader IWP HWP hieronder). De behoeften van werknemers en een integrale aanpak staan hierbij centraal. Werknemersparticipatie is dan ook van groot belang bij het vormgeven van een Healthy Workplace (WHO, 2010).

Praktijkpartners

  • Planon

Community of Practice


Saskia Mars
Hanzehogeschool

Mark Mobach
Hanzehogeschool

Sven Rooks
ENGIE

Kristiaan Blokzijl
ENGIE

Jaap Koster
ENGIE

Geert-Jan Blom
Planon

Heine de Bruin
Health2Work

Erik Jaspers
Planon