Over Healthy Workplace


WIE ZIJN WE

De Healthy workplace is een samenwerkingsverband waarin alle partners hun eigen bijdrage leveren. Door middel van onze unieke samenwerking kunnen we veel kennis vergaren en passen we deze direct toe binnen onze organisaties.


Healthy Workplace

Het initiatief tot oprichting van een innovatiewerkplaats (IWP) Healthy Workplace heeft in de loop van 2016 vorm gekregen tijdens een aantal bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de projectpartners: Menzis, ENGIE, Planon, Measuremen, Health2Work en Hanzehogeschool Groningen.

Het initiatief vindt zijn oorsprong in de strategische samenwerkingsrelatie tussen Menzis en Hanzehogeschool op het gebied van healthy ageing c.q. leefkracht. Aanvankelijk was er sprake van twee afzonderlijke initiatieven, één gericht op quantified self en één gericht op de gezonde werkomgeving. Deze twee zijn in dit project samengebracht vanuit de overtuiging dat een integrale benadering van omgevingsaspecten, gedrag en gezondheid, gebruikmakend van sensoren in de omgeving en ‘op de persoon’, zal bijdragen aan de beoogde innovatie.

Het initiatief is vervolgens verbreed door de toetreding van de andere projectpartners die de dezelfde visie delen. Hiermee is een consortium ontstaan van zes partijen die zich hebben gecommitteerd aan het project en die daaraan elk een bijdrage zullen leveren op basis van hun specifieke kennis en kunde.

Denkkader

Partners

  • Measuremen
  • Planon

Sponsors

Teamleden


Sven Rooks
ENGIE services

Kristiaan Blokzijl
ENGIE services

Jaap Koster
ENGIE services

Mark Mobach
Hanzehogeschool

Justin Timmer
Hanzehogeschool

Jan Gerard Hoendervanger
Hanzehogeschool

Marieke Meyer
Menzis

Vincent le Noble
Measuremen

Gea Posthumus
Hanzehogeschool

Heine de Bruin
Health2Work

Aafke Wallie van Dijk
Health2Work

Bram Aarntzen
Measuremen

Erik Jaspers
Planon

Geert-Jan Blom
Planon

Jordy Finkers
Measuremen

Paul Jonker
Menzis