Beweging

Het overmatige zitgedrag onder kantoormedewerkers is een probleem dat gelinkt is aan een groter risico voor verschillende gezondheidsproblemen als bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Hierbij gaat het vooral om de langere periodes zitten achter elkaar, van 30 minuten of meer. Aangezien vergaderingen vaak in zittende positie worden gehouden op kantoor, is het interessant om te kijken of gezondere types van vergaderen kunnen bijdragen aan het verminderen van zitgedrag. Hierbij staat de volgende onderzoeksvraag centraal:

  • Hoe kan een organisatie gezonde vergaderingen faciliteren om het zitgedrag van medewerkers te verminderen?

Zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek is gebruikt om het antwoord te vinden op de onderzoeksvraag. Een enquête is opgesteld om praktische informatie te verkrijgen over de organisatie en over de medewerkers, om alvast een beeld te krijgen over de algemene mening over het onderwerp. Vanuit de antwoorden van deze enquête, zijn er verschillende interviews afgenomen met zowel medewerkers als managers van de organisatie, en met een expert op het gebied van zitgedrag. Het doel van de interviews met de organisatie was vooral om te kijken naar de huidige situatie omtrent het onderwerp, en om de wensen te achterhalen van de medewerkers over gezond vergaderen. Het interview met de expert is erg geestverruimend geweest over het concept zitgedrag en hoe dit probleem het beste aangepakt kan worden. Als laatste methode is desk research gebruikt om de theoretische kant van het onderzoek goed naar voren te laten komen, omdat het onderwerp erg relevant is en steeds meer wordt in de werkomgeving.

De meest gebruikte types van gezond vergaderen voor het verminderen van zitgedrag in de literatuur zijn de volgende drie: staand, wandel en desk-bike vergaderingen. Daarnaast blijkt uit zowel literatuur en uit de interviews dat er een aantal factoren zijn die het zitgedrag van medewerkers kunnen beïnvloeden. Dit zijn de invloed van de sociale cultuur en normen, en de omgeving. Met sociale cultuur en normen wordt vooral de organisatie bedoelt en hoe het omgaat met zitgedrag verminderen, of het normaal wordt gevonden om minder te zitten, en bijvoorbeeld de sociale druk die er bij komt kijken tussen medewerkers. Als laatste komt uit zowel het interview met de expert als uit verschillende literatuur dat een interventie met meerdere componenten het beste werkt om zitgedrag effectief te verminderen. Om precies te zijn, de drie componenten organisatie, omgeving en het individu.

Discussie

Hieruit blijkt dat de organisatie het beste een interventie binnen de componenten organisatie, omgeving en het individu kan implementeren voor het verminderen van zitgedrag. De drie types gezond vergaderen moeten hierin verwerkt worden, waarin vooral de managers verantwoordelijk zijn voor het stimuleren van gezond vergaderen. Dit is de eerste stap van het normaal maken van gezond vergaderen, en dus tegelijkertijd het verminderen van zitgedrag. Daarnaast is het van belang om duidelijke informatie te verstrekken over alle drie de types gezond vergaderen. Ook is het heel effectief om te starten met bewustzijn creëren onder de werknemers over het onderwerp zitgedrag. Pas als mensen begrijpen wat overmatig zitten doet met de gezondheid, zal er actie komen tot het verminderen ervan.

Wilt u meer weten over dit onderzoek neem dan contact op met onze projectleider, Saskia Mars  of via t: +316 460 45 193.

Meer over Femke Mulder

“Zitten is het nieuwe roken” is iets wat we tegenwoordig steeds vaker horen. Vooral in de kantooromgeving worden de meeste uren per dag zittend doorgebracht, wat het interessant maakt om te onderzoeken hoe gezond en vitaal overleggen overmatig zitten kan doorbreken. Mijn naam is Femke Mulder, ik studeer International Facility Management en heb de kans gekregen om af te studeren bij bureau NoorderRuimte / Healthy Workplace. Ik heb onderzoek gedaan bij een kantooromgeving van een energiebedrijf in Noord-Nederland naar hoe gezonde overlegvormen het zitgedrag van medewerkers kan verkleinen.