Beweging

Binnen de Healthy Workplace wordt er structureel onderzoek verricht door studenten. Eén van de studenten, Ezra Schrijver, stelt zich voor in deze blog en legt uit waar hij op dit moment onderzoek naar verricht.

Wie ben je?
Mijn naam is Ezra Schrijver, student van de master Healthy ageing Professional (HaP) aan de Hanzehogeschool Groningen. In 2016 heb ik mijn bachelor Sportgezondheid afgerond binnen het Instituut voor Sportstudies. Naast het volgen van een voltijd master, ben ik één dag in de week werkzaam als personal trainer bij Fit20. Tevens voetbal ik op topamateurniveau bij de derdedivisionist Harkemase boys.

Waarom ben je een onderzoek gaan doen bij de HWP?
Binnen de master HaP staan innovatie en onderzoek centraal. In het begin van het collegejaar richtte ik me op het verminderen van sedentair gedrag onder werknemers. Zodoende ben ik met Jan Gerard Hoendervanger in contact gekomen. Gaandeweg is mijn onderwerp veranderd naar sedentair gedrag onder studenten. Dit is voornamelijk tot stand gekomen vanwege de recente cijfers vanuit onderzoek waaruit blijkt dat studenten ‘kampioen zitten’ zijn. Daarnaast viel het me op dat wij als studenten HAP twee volledige collegedagen sedentair gedrag vertonen. Ook de master erkend dit en heeft de wens uitgesproken om hier iets aan te veranderen.

Wat is de kern van je onderzoek?
De kern van mijn onderzoek is het inzichtelijk maken van de voorwaarden om zitgedrag onder studenten te verminderen. Mijn hoofdvraag is: Hoe kan de opleiding Healthy ageing Professional worden ingericht om zitgedrag onder studenten te verminderen. Om deze vraag te beantwoorden betrek ik studenten, docenten, experts en best practices binnen mijn onderzoek. In samenwerking met het bedrijf Health2work, wordt eind mei geëxperimenteerd met een lokaal waar alternatief meubilair geplaatst wordt, gericht op minder zitten. Na afloop van deze experimenten worden de ervaringen van studenten en docenten in kaart gebracht.

Wat hoop je te bereiken met je onderzoek?
Mijn innovatie richt zich dus direct op het verminderen van zitgedrag binnen de master HAP. Daarnaast richt ik me op het creëren van bewustwording binnen de Hanzehogeschool rondom het thema zitgedrag en de student. Op basis van de uitkomsten van mijn onderzoek en experimenten wil ik strategieën ontwikkelen om het zitgedrag binnen de gehele Hanzehogeschool Groningen te verminderen. Om dit te realiseren heb ik de afgelopen periode getracht om de juiste actoren binnen de Hanzehogeschool te betrekken. Hierbij kan gedacht worden aan het facilitair bedrijf, de innovatiewerkplaats Healthy Workplace en de deans sportstudies en gezondheidsstudies. Op deze manier hoop ik mijn onderzoek en innovatie te verduurzamen.