Concentratie

Het stimuleren van stilte heeft pas effect wanneer dit goed gefaciliteerd wordt, de mensen gemotiveerd zijn en in
staat zijn om in de praktijk in stilte te werken. Bij de studieruimte waren deze randvoorwaarden ingevuld, maar bij
de stiltezone in de open werkomgeving niet. Wij vermoeden dat dit laatste duidt op fundamentele tekortkomingen
nudging. Zonder duidelijke afbakening van een stiltezone dat exclusief gebruikt voor concentratiewerk, lijkt het
handhaven van stilte een hachelijke zaak, waar geen nudge tegen opgewassen is.

Dit is onze conclusie uit onze whitepaper over ‘Nudging Silence’: Gewenst gedrag in stiltezones
stimuleren met een stille hint. Interesse in de gehele whitepaper? Download deze via onderstaande button!