Concentratie

Het afgelopen jaar is voor ons allemaal een bijzonder jaar geweest – en nog steeds werken we met elkaar in een hele uitzonderlijke situatie. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de effecten hiervan wel gemerkt worden. Werkdruk en stress zijn hier geen onbekende gevolgen van. Om te voorkomen dat dit leidt tot ziekte of verzuim moet er inzicht komen in het effect van thuiswerken en hoe dit effect beïnvloed kan worden. Om hier inzicht in te krijgen is er aan de hand van bestaande onderzoeken en theorieën een model ontwikkeld die de volgende onderzoeksvraag schetst:

“Wat zijn de effecten van het thuiswerken bij verschillen de groepen medewerkers binnen de Hanzehogeschool?”

Voor dit onderzoek hebben ruim 300 medewerkers van de Hanzehogeschool hun ervaringen met het thuiswerken gedeeld aan de hand van een online vragenlijst. Zij hebben hun werkdruk, werk-privé balans, gevoel van sociale verbinding en veerkracht laten toetsen en uitgelegd in hoeverre zij zich ondersteund voelen of meer ondersteund zouden willen worden. De antwoorden die de medewerkers gegeven hebben heeft geleid dat een advies dat het HR-stafbureau van de Hanzehogeschool kan inzetten om ziekte en verzuim te voorkomen.

Het eerste advies gaat over de facilitaire ondersteuning van thuiswerkende medewerkers met het gezonde werken in de voorgrond. De medewerkers zien het gebruik van bureaustoelen, beeldschermen, laptops, etc. als ondersteuning. Echter waren ergonomisch verantwoorde faciliteiten en extra schermen de meest benoemde ondersteuningsbehoeften. Een reden die hiervoor genoemd is, is dat er niet was verwacht om een lange periode thuis te werken waardoor een gezonde werkplek geen prioriteit had. Faciliteiten blijken erg gewaardeerd door de medewerkers en als ondersteuning zouden ergonomische- en gezonde thuiswerkplekken meegenomen moeten worden in voorbereiding op meer thuiswerken. Een ARBO-check voor de thuiswerkplek kan hier ook een rol in spelen.

De tweede aanbeveling is gericht op de veerkracht van de medewerkers. Deze zou hoger moeten zijn wil veerkracht een actieve rol als bufferfactor hebben tegen stress. Door veerkrachttraining op een andere manier aan te bieden of aantrekkelijker te maken voor voornamelijk de mannelijke medewerkers zou de gemiddelde veerkracht naar boven gehaald kunnen worden. Op deze manier zijn de medewerkers beter beschermd tegen werkdruk.

Tot slot wordt er aanbevolen onderzoek te doen. Onderzoek in leiderschap en systematisch onderzoek naar de effecten van verandering. Er kan kwalitatief onderzoek gedaan worden naar de ervaringen van medewerkers naar voorkeur in leidingstijl, waarna teamleiders mogelijk trainingen kunnen krijgen gebaseerd op deze stijl. Medewerkers lieten namelijk weten dat het contact met hun leidinggevende erg waardevol is maar dat er een actievere en meer persoonlijke houding verwacht wordt van de leidinggevende nu medewerkers vanuit huis moeten werken. Meer inzicht in leiderschapsbehoeften bij het thuiswerken kan voordelig zijn voor de Hanzehogeschool om de tevredenheid van haar werknemers te waarborgen. Door onderzoek te blijven doen naar de effecten van verandering kan er ingespeeld worden op ondersteuningsbehoeften van medewerkers in volgende (on)verwachte veranderingen om de stress zo laag mogelijk te houden. Beide onderzoeken zijn belangrijk bij succesvol hybride werken in te toekomst.

Wilt u meer weten over dit onderzoek neem dan contact op met onze projectleider, Saskia Mars  of via t: +316 460 45 193.

MARIJE de Frankrijker – Toegepaste Psychologie, Hanzehogeschool Groningen

Het coronavirus heeft veel mensen laten ervaren hoe het is om thuis te werken en de kans is groot dat het hybride werken de nieuwe norm wordt. Omdat niet iedereen hier dezelfde mening over heeft, is het belangrijk om te onderzoeken wat verschillende omgevingsfactoren doen voor de werktevredenheid en -ervaring en wat daarvan het effect is op een gezonde en vitale werkomgeving.

Mijn naam is Marije de Frankrijker, ik studeer Toegepaste Psychologie en heb de kans gekregen om af te studeren bij bureau NoorderRuimte / Healthy Workplace. Ik ga de komende maanden onderzoek doen naar de effecten van de hybride werkomgeving op kenniswerkers.