Nudging

Mijn naam is Junaida Kock. Ik ben een 4de jaar toegepaste psychologie student. Tijdens mijn studie heb ik ervaring opgedaan met het beoordelen van gedrag, beïnvloeden van gedrag en praktijkgericht onderzoek. Ik ben zelf geïnteresseerd in serious gaming, gamification en het combineren van technologie en psychologie.

Voor mijn stage heb ik gesolliciteerd bij de HWP vanwege de mogelijkheid om technologie en psychologie te combineren in mijn werkzaamheden. Ik had ook de vrijheid om mijn eigen interesses te combineren met mijn werkzaamheden. Vanwege die vrijheid heb ik tijdens mijn stage een tool kunnen ontwerpen voor Menzis SamenGezond die nudging en gamification toepast om trapgebruik te verhogen. Nu in mijn afstudeeronderzoek zal ik de tool uitvoeren in Menzis Wageningen en testen of het tot een significante toename van trapgebruik zal leiden.

De tool bestaat uit vier niveaus. Op niveau één worden vloerstickers en motiverende posters ingezet. Op niveau twee wordt het trappenhuis aangekleed als een berg met grote muurstickers. Het is de bedoeling dat mensen het trappenhuis associëren met een leuke activiteit, zoals bergklimmen, in plaats van traplopen. Om mensen te motiveren wordt er op niveau twee ook muurstickers van bergbeklimmers gebruikt die samen met de traplopers naar boven klimt. Op niveau drie wordt gamification toegepast. De drie mogelijke games zijn: 1) een verdieping claimen met een vlag, 2) zoveel mogelijke vlaggen van jouw kleur naar boven (top van de berg) krijgen en 3) mensen op de hoge verdiepingen de instructie geven om vlaggen naar beneden te verplaatsen, en mensen op de lage verdieping moeten hun vlaggen naar boven halen. Bij de games hebben mensen de mogelijkheid om elkaar te saboteren door vlaggen van anderen te verplaatsen. Het vierde niveau bestaat uit een app die de games automatiseert, maar ook gebruik maakt van een scorebord. Het scorebord wordt gebruikt om de totale aantal geklommen meters te vergelijken met de hoogte van echte heuvels en bergen.

Het doel van mijn onderzoek is om te testen of het tool effectief is in het stimuleren van trapgebruik. Ik zal infrarood klantentellers in het trappenhuis van Menzis Wageningen installeren die zullen bijhouden hoeveel mensen naar binnen lopen. Er zal een basismeting plaatsvinden, een meting bij het inzetten van niveau één en niveau twee, en een meting tijdens het inzetten van de drie verschillende games. De gegevens zal ik gebruiken om te toetsen of het tool tot een significante toename van trapgebruik leidt. Met focusgroepen zal ik een procesevaluatie doen naar de achterliggende redenen voor de (in)effectiviteit van het tool.