Nudging

In het kader van gezond werken en vitaliteit heeft Laurens Leijstra, student Sportkunde, onderzoek gedaan naar het effect van High Intensity Interval training (HIIT) op het executieve cognitieve vermogen en de toepasbaarheid in een kantooromgeving. Hieronder kun je Laurens zijn samenvatting en poster vinden. Benieuwd naar zijn hele onderzoeksartikel? Neem dan contact met ons op!

Samenvatting
53% procent van de Nederlanders beweegt te weinig. Bij kantoormedewerkers ligt dit getal nog hoger door het sedentaire werk. Bewegen zorgt niet alleen voor een verbetering van lichamelijke gezondheid, het verbetert ook de (executieve) cognitieve functies. Executieve cognitie speelt een essentiële rol in het dagelijkse handelen en bepaald voor een groot deel hoe iemand presteert op het werk.

Een geschikte bewegingsactiviteit voor kantoormedewerkers dient flexibel te zijn qua vorm en tijd en aangepast aan de omgeving. Tegelijkertijd moeten de subjectieve effecten merkbaar zijn en de objectieve effecten meetbaar. De voornaamste drempels om te gaan bewegen zijn de werkdruk/werkstress, fysieke omgeving en de bedrijfscultuur. HIIT speelt grotendeels op deze eisen in. HIIT is een aerobe trainingsvorm met elementen van krachttraining, of anaerobe training, erin verwerkt. HIIT kan in korte tijd uitgevoerd worden zonder attributen en zorgt voor een verbetering van het executieve cognitieve vermogen, een sterker en vitaler lichaam en verbeterde conditie. Ook is er weinig ruimte voor nodig en is het toegankelijk voor zowel ongetrainde als getrainde mensen.

Aan het onderzoek hebben 10 mensen deelgenomen van zorgverzekeraar Menzis in Wageningen. Deze groep heeft de HIIT 2 tot 4 keer uitgevoerd gedurende 2 weken. Elke deelnemer heeft een PAR-Q ingevuld om vast te stellen of hij/zij veilig kon deelnemen aan de sportieve activiteiten. Doormiddel van een Borg-schaal werd de ervaren intensiteit van de training gemeten. Om het effect van HIIT op executieve cognitie te meten is er gebruikt gemaakt van de Trail Making Test (TMT). Deze test bestaat uit 2 delen: deel A en deel B. Hoe sneller de test afgerond wordt hoe beter het executieve cognitieve niveau. Beide delen worden apart bekeken. Er wordt voor en na meting gedaan, wat betekent dat de resultaten voor en na de training naast elkaar worden gelegd om te kijken of er een verbetering is opgetreden. Een controlegroep van 10 mensen is samengesteld die de TMT ook maakten zonder een HIIT te doen. Daarnaast is er een aparte groep gemaakt specifiek voor de langere termijn effecten. Deze groep bestond uit 9 mensen en volgde hetzelfde traject als de onderzoeksgroep maar voerde de HIIT 1 keer uit. Zij maakte de TMT een extra keer 4 uur na de training. De toepasbaarheid

van HIIT op de werkvloer werd in kaart gebracht door gestructureerde interviews te houden met 4 van de deelnemers.

Uit de interviews zijn de volgende punten naar voren gekomen:

– HIIT is een goede, flexibele training met veel potentie maar kan snel een te hoge intensiteit hebben. Groepsverband is belangrijk voor een prettige ervaring.

– De training werd als geschikt ervaren om tussen de middag, tijdens werktijd te doen. Wel dient er een goede begeleiding aanwezig te zijn. Dit kan ook in de vorm van een video of instructie les. Bijkomstige zaken, zoals douchen en omkleden, kostte echter te veel tijd.

– Het kantoor en haar omgeving was geschikt om de training te doen mits er de nodige faciliteiten voor zijn zoals douches en kleedkamers. Voor een veel kantoren kan dit dus minder toepasbaar zijn.

– De positieve effecten op de ervaren executieve cognitie waren merkbaar.

Conclusies
HIIT is een goed middel om executieve cognitie te verbeteren. De grootste effecten lijken op cognitieve flexibiliteit, probleemoplossend vermogen en herkenning/geheugen te zijn. De positieve effecten van HIIT zijn het grootst tot een uur na de training. Na 4 uur ligt het executieve cognitieve niveau weer rond het beginpunt. Wel moet er op gelet worden dat een te hoge intensiteit negatieve impact kan hebben op het executieve cognitieve niveau. De training dient dus aangepast te worden aan de groep of individu. Meer onderzoek is nodig om de precieze effecten van HIIT te onderzoeken. Dit kan door meer verschillende cognitieve testen te gebruiken. Voor verder onderzoek is segmenteren belangrijk: meer richten op 1 doelgroep. Daarnaast moet er meer focus gelegd worden op kennis uitdelen en bewustwording.