Werkomgeving

Wie ben je en wat is je achtergrond? 
Ik ben Fenna Hoeksma, een 21-jarige student van de opleiding Facility Management. Voor Facility management heb ik de havo afgerond. Ik hou van plannen en organiseren en ben daarnaast echt een ‘mensen’ mens. Deze combinatie vond ik in de opleiding facility management, aangezien de studie de major Hospitality in Business heeft.

Waarom ben je een onderzoek gaan doen bij de HWP?
Ik heb destijds stage gelopen bij een andere netwerkorganisatie en vond dit concept heel leerzaam. Ik vind het interessant om in een multidisciplinaire zetting te werken en van elkaar te leren. HWP heeft vraagstukken die echt bij facility management passen.Daarnaast leek het mij heel interessant om de koppeling tussen omgeving en mens te onderzoeken. Want wat voor invloed kan een omgeving hebben op de mens of juist andersom? Doordat ik de koppeling tussen facility management en psychologie interessant vind, past HWP daar goed bij.

Wat is de kern van je onderzoek? 
Ik ga een onderzoek doen naar de concentratiebehoefte binnen Kenniscentrum NoorderRuimte en hoe het kenniscentrum daarin kan gaan faciliteren. Mijn doel is om een advies te geven over mogelijke interventies die dit probleem in de toekomst zullen verhelpen. Het onderzoek zal vanuit twee perspectieven onderzocht worden, namelijk vanuit: de fysieke omgeving en het persoonlijk gedrag. Beide perspectieven kunnen invloed hebben op het concentratievermogen.

Wat hoop je te bereiken met je onderzoek?
Dat KcNR weer een prettige werkomgeving wordt waar mensen goed onderzoek kunnen doen. Onderzoek doen vergt veel concentratie en daarom is dit een belangrijk onderdeel. Ook hoop ik dat door middel van dit onderzoek KcNR meer inzicht krijgt in de wensen en behoeften van hun medewerkers, zodat ze hier in de toekomst op kunnen gaan inspelen.