Ontspanning

Mijn naam is Bob Geenen, 24 jaar en ik kom oorspronkelijk uit Limburg. Ik ben sinds 2 maanden woonzaam in Amsterdam, nadat ik eerst 4 jaar in Nijmegen heb gewoond. Ik volg de opleiding Facility Management en heb hiervoor ook economische economie gestudeerd. Doordat ik zelf vaak rugklachten heb, ben ik altijd al geïnteresseerd geweest in het creëren van een gezonde werkomgeving.

Voor mijn afstuderen doe ik een onderzoek bij Measuremen, partner van de HWP. Het leek mij een innoverend bedrijf, vandaar dat het mijn aandacht heeft getrokken. Na contact te hebben gehad met Gea Posthumus hebben we gekozen voor een opdracht bij Measuremen.

Momenteel doe ik onderzoek naar wat gezond werken is, wat dit doet met de motivatie van werknemers en hoe de Habital app van Measuremen gebruikt kan worden ter ondersteuning van dit vraagstuk. Het doel is om de werkomgeving te verbeteren voor werknemers zodat ze gezond hun werkzaamheden kunnen verrichten. De opdracht luidt dat Measuremen graag inzicht zou verkrijgen op welke manier werknemers het beste in staat worden gesteld om zich bezig te houden met gezond werken, zonder dat het de motivatie van deze medewerkers negatief beïnvloed. Ook wordt er gekeken hoe persoonlijke feedback geleverd door de Habital app dit vraagstuk kan ondersteunen.

Op experimenteel gebied ga ik kijken hoe werknemers het liefst benaderd willen worden hiervoor en wat de mogelijkheden zijn in de breedte. De literatuur geeft al veel informatie over gezond werken en de voor- en nadelen hiervan maar het menselijke aspect is veelzijdig en zal via experimenten meer duidelijkheid opleveren.

Ik hoop meer bewustzijn te creëren op het gebied van gezond werken. Ik hoop een eindconcept te ontwikkelen die medewerkers helpt om actief gezond te werken, iets wat voordelen oplevert voor hunzelf en voor de organisatie. Denk aan hoge werknemerstevredenheid, verlagen arbeidskosten en tegengaan van verzuim.