Sensoring

Bewustwording zitgedrag met een sensor

Wij Nederlanders zijn namelijk Europees kampioen zitten. Recente cijfers laten zien dat de gemiddelde Nederlander per dag gemiddeld 8,5(!) uur zit. Vanuit de wetenschap komt steeds meer inzicht dat langdurig zitten schadelijk is voor de gezondheid. Zitten wordt zelfs gezien als het nieuwe roken.

Mijn naam is Veroline Brouwer, student international facility mangement en voor mijn afstudeeropdracht door ik onderzoek naar de bewustwording van mensen hun zitgedrag. Een onderzoek waarvan de uitkomsten zullen bijdragen aan kennis over gezonde werkplekken met uiteindelijk het doel dat organisaties ook daadwerkelijk gezondere werkplekken creëren.

Een groot deel van mijn onderzoek bestaat uit een experiment waarbij deelnemers met een sensor (de Vitabit) in hun broekzak dragen die inzicht geeft in het werkelijke zit gedrag. Naast het zitten detecteert het ook staan en lopen. Ik verwacht dat er bij veel mensen een verschil is tussen werkelijk en verwachtte zittijd en ben benieuwd of deze verwachting klopt en hoe groot het eventuele verschil is.

Source: https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/zitgedrag

Source: https://mobilisfysio.nl/factsheet-zitgedrag/