Sensoring

Wie ben je en wat is je achtergrond? 
Romi Mol, 25 jaar uit Groningen, honoursstudente Toegepaste Psychologie. Heb de specialisatie Gezondheid gedaan. Heb voorafgaand aan TP ook 2 jaar vormgeving aan Minerva gedaan. Ik vind communicatie en ontwerpen nog steeds interessant. Relevante ervaring: ik ben onderzoeksstagiaire psychose geweest bij het MIRORR-onderzoek van het UMCG op de afdeling psychopathologie en emotieregulatie. Ik heb hier zelf ervaren wat het met je doet om van 9 tot 17 achter je pc te werken (= kenniswerk). Ik wil na mijn afstudeeronderzoek bij de Healthy Workplace een master volgen om dan aan de slag te gaan als docent en onderzoeker.

Waarom ben je een onderzoek gaan doen bij de HWP?
Ik ben vanuit mijn opleiding altijd aan het kijken hoe ik menselijk gedrag positief kan beïnvloeden. Daarvoor is veel kennis en ervaring nodig, maar er moet ook constant nieuw onderzoek worden gedaan. Kenniswerk, ook wel ‘kantoorwerk’ genoemd, bestaat onder andere uit de creatie, analyse en productie van informatie, met zowel perioden van individueel concentratiewerk als momenten van samenwerking. Hierbij wordt echter veel werk zittend verricht, er wordt vaak te weinig bewogen. Kortom: het gedrag dat door de werkzaamheden maar ook door de werkomgeving wordt veroorzaakt is vaak ongezond en leidt tot ongezonde werknemers. Ook ik heb het lange zitten ervaren tijdens mijn stage als kenniswerker (onderzoeksstagiaire). Hierdoor ben ik gemotiveerd om er wat aan te doen! Er worden tegenwoordig wel steeds meer op interventies ingezet en onderzoek gedaan om het gedrag en de gezondheid van kenniswerkers te verbeteren via aanpassingen in de werkomgeving.

Wat is de kern van je onderzoek? 
Het HWP heeft inmiddels twee Living Labs, fysieke werkomgevingen waar experimenten kunnen worden gedaan op de aanwezige kenniswerkers, met als doel “vaststellen wat effectieve werkomgeving-gerelateerde interventies zijn voor het bevorderen van de gezondheid van kenniswerkers.” Wat belangrijk is, is periodiek te kunnen vaststellen wat de veranderingen zijn in werkomgeving gerelateerd gezond gedrag. Door dit gedrag telkens opnieuw te meten kan men vervolgens ook iets zeggen over de mate van duurzame gedragsverandering van de kenniswerkers. Ik ga daarom een meetinstrument ontwerpen om dit periodiek te kunnen monitoren. Waarschijnlijk wordt het meetinstrument een combinatie van verschillende onderdelen (bijvoorbeeld een digitale meting en een vragenlijst of observatie), maar dit ga ik nog uitzoeken. Inhoudelijk zullen vier van de vijf belangrijkste domeinen van het denkkader van HWP naar voren komen: 1. Sociale interactie 2. Beweging 3. Ontspanning 4. Concentratie

Wat hoop je te bereiken met je onderzoek?
Ik hoop een valide, betrouwbaar en vooral ook bruikbaar meetinstrument op te leveren en aanbevelingen te kunnen doen voor verbetering en toepassing. Het zou prachtig zijn als HWP dit meetinstrument bij de verschillende living labs en partners spoedig kan gaan inzetten.