Sensortechnologie

Werknemers zitten ongeveer 65% van de tijd met nauwelijks verandering over het experiment

Veroline Brouwer, student International Facility Management heeft onderzoek gedaan voor de HWP op het gebied van bewustwording van zitgedrag. Hieronder is haar samenvatting te lezen.

De laatste tijd wordt veel aandacht besteed aan het gebrek aan fysieke beweging in kantooromgevingen. Sedentaire tijd van kantoorpersoneel is hoog en als gevolg daarvan is er een te verwachten toename van gezondheidsproblemen. Er wordt verondersteld dat de meeste mensen zich niet bewust zijn van hun werkelijke tijd zittend. Dit onderzoek is uitgevoerd voor Innovatiewerkplaats Healthy Workplace om nieuwe kennis te ontwikkelen over de rol van bewustzijn bij het verminderen van zittijd en om onderzoek te doen naar mogelijke interventies om gezond gedrag in de werkomgeving te bevorderen. De hoofdvraag van het onderzoek is: hoe kan een verhoogd bewustzijn over persoonlijk sedentair gedrag leiden tot een afname van sedentair gedrag en wat is er nog meer nodig om sedentair gedrag op de lange termijn te verminderen?

Zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens werden verzameld via deskresearch en een experiment. Het experiment bestond uit een meting met de VitaBit Health tracker (een zit/wandel/fietsmeter die in de broekzak kan worden gedragen), een persoonlijk dagboek voor elke deelnemer en twee enquêtes. In het dagboek vulden deelnemers hun eigen geschatte zittijd in wat werd vergeleken met de metingen van de Vitabit. De resultaten van het experiment toonden een significant verschil van 2,1 uur tussen de geschatte en gemeten sedentaire tijd van de deelnemers aan het begin van het experiment. De enquête gaf aan dat 78% van de deelnemers bewuster werden van hun sedentaire gedrag door het experiment. Echter, in een week waar deelnemers feedback kregen via de mail en via de Vitabit werd geen significante verlaging van de zittijd gemeten. Echter, gaven 57% van de deelnemers wel aan gestimuleerd te zijn hun zitgedrag te veranderen door het experiment.

Discussie
Op basis van de resultaten zijn educatie, stimulering en facilitering nodig in een veranderingsproces. Er is educatie nodig om te informeren over de risico’s en effecten van sedentair gedrag. Persoonlijke feedback kan zowel educatief als stimulerend zijn. Persoonlijke feedback helpt om het bewustzijn van het huidige gedrag te vergroten en om realistische doelen voor verandering vast te stellen. Meldingen en sociale ondersteuning helpen om mensen gestimuleerd te houden door het veranderingsproces. Faciliteiten zijn nodig om verandering mogelijk te maken.

Het complete onderzoekverslag kunt u hier lezen.