Sensortechnologie

Afgelopen semester (2018-2019) heeft Facility Management student Wout Aarntzen onderzoek gedaan bij de Healthy Workplace. Hieronder kun je een korte samenvatting vinden van zijn onderzoek.

 

Samenvatting
Het onderzoek richt zich op het implementeren van een duurzaam zit-sta werkplekconcept in de kantooromgeving. De aanleiding van het onderzoek is een voorgaand onderzoek vanuit IWP HWP naar het correct gebruiken van zit-sta bureaus. In een periode van vier weken liep het gebruik van zit-sta bureaus sterk terug. Dit onderzoek richt zich op de kritische succesfactoren voor een duurzaam zit-sta werkplekconcept, waarbij medewerkers op lange termijn gebruik maken van een zit-sta bureau door regelmatig zittend en staand werken af te wisselen.

De doelstelling van het onderzoek is het inzicht verschaffen in de kritische succesfactoren voor een duurzaam zit-sta werkplekconcept door het uitvoeren van liter

atuuronderzoek en het afnemen van interviews en enquêtes, zodat medewerkers volgens de visie van IWP HWP gezonder kunnen werken. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:

“Wat zijn de kritische succesfactoren van een duurzaam zit-sta werkplekconcept?”

De kritische succesfactoren voor een duurzaam zit-sta werkplekconcept zijn hieronder kort beschreven. Allereerst is het van belang om de veranderbereidheid van medewerkers in kaart te brengen, aangezien zij een gedragsverandering moeten omarmen. Met de uitkomst van de veranderbereidheidscan kan de doelgroep voor de zit-sta bureaus worden bepaald. “Mensen die echt willen moet je in staat stellen om het te kunnen gebruiken, de mensen die twijfelen moet je overtuigen en de mensen die het gewoon niet willen daarvan moet je het accepteren (Speklé, 2019).” Om bewustwording en draagvlak te creëren onder de medewerkers die het gaan gebruiken is de ‘inactivity-scan’ een handige uitkomst. Tijdens de ‘inactivity-scan’ wordt het beweeggedrag van medewerkers gemeten gedurende een werkdag. De scan laat zien hoe lang iemand zit, hoe vaak iemand staat en hoeveel stappen er worden gezet. De objectieve gegevens in combinatie met de gezondheidsrisico’s van te lang zitten kunnen leiden tot bewustwording en draagvlak onder medewerkers.

Het is essentieel dat er voldoende tijd wordt vrijgemaakt voor de implementatie van zit-sta bureaus in de kantooromgeving. Het gebruiken van zit-sta bureaus gaat namelijk gepaard met een duurzame gedragsverandering. Hersenen hebben gemiddeld al 40 dagen nodig om nieuwe patronen te adapteren. Daarnaast is het belangrijk dat de leverancier van zit-sta bureaus persoonlijk advies geeft aan medewerkers over de juiste zit- en stahoogte, de beste afwisselingen en het bedienen van een zit-sta bureau.

Daarnaast is het gedurende de implementatie van belang om een aantal enthousiaste gebruikers aan te wijzen die fungeren als interne touwtrekkers. Dit kan door middel van het toekennen van taken aan hun takenpakket of omdat zij intrinsiek gemotiveerd zijn om mensen te stimuleren tot gezond gedrag op het werk. Deze interne touwtrekkers dragen het project en zijn enthousiast over het gebruiken van een zit-sta bureau. De kans is dan groot dat er meer mensen zullen volgen.

De laatste succesfactor is het ontwikkelen van een vitaliteitsbeleid voor de organisatie. Alleen zit-sta bureaus implementeren is niet voldoende om medewerkers gezond te laten werken. Daar is namelijk meer voor nodig, denk hierbij aan wandelingen tijdens de pauze, een gezonde lunch en een fiets van de zaak. Maak van het vitaliteitsbeleid een terugkerend agendapunt, zodat er blijvend aandacht aan wordt besteed. Tijdens dit agendapunt kan het gebruik van zit-sta bureaus worden geëvalueerd, zo verdwijnt het gebruik van een zit-sta bureau niet in de doofpot.

Nu bent u op de hoogte van de kritische succesfactoren van een duurzaam zit-sta werkplekconcept die uit het onderzoek zijn gekomen. Mocht u meer informatie willen dan verwijs ik u graag door naar het rapport. In het rapport is er ook aandacht voor een advies en een implementatieplan voor een duurzaam zit-sta werkplekconcept. Neem contact met ons op als u toegang wilt tot het rapport.