Wat doen we?

Healthy Workplace richt zich op het doen van praktijkonderzoek naar (ruimtelijke)interventies die de gezondheid, welzijn en vitaliteit van kenniswerkers bevorderen. Door middel van implementatieonderzoek en interventieontwerp in het werkveld – met studenten – ontwikkelen we kennis over de effectiviteit en implementatievoorwaarden van innovaties op het gebied van gezonde werkomgevingen. Deze kennis verspreiden we d.m.v. inspiratiesessies en netwerkbijeenkomsten met de praktijkpartners en daarnaast ook breder: via de website, nieuwsbrieven, whitepapers, inspirational papers, symposia en multimedia publicaties.

Wij werken o.a. samen met studenten van verschillende afstudeerrichtingen binnen de Hanzehogeschool Groningen en de HAN. We richten ons op:

  • Praktijkonderzoek
  • Inverventieonderzoek
  • Interventieontwerp

Praktijkonderzoek

Studenten van verschillende afstudeerrichtingen – zoals Facility Management, Sportstudies, Toegepaste Psychologie, HR – onderzoeken in verschillende praktijksettingen of en waar verbetering van de kenniswerkomgeving nodig is, en hoe dat in die specifieke setting het beste bereikt kan worden.

Implementatieonderzoek:

Soms is er al duidelijk dat een interventie gewenst is. In zo’n geval kan studentonderzoek zich richten op het implementeren en evalueren van een specifieke interventie.

Interventieontwerp:

Soms is er behoefte aan een ontwerp-op-maat voor een specifieke praktijksituatie. Studenten van Academie Minerva doen onderzoek naar de specifieke eisen waar een ontwerp aan moet voldoen en werken op een onderzoekende manier aan ruimtelijke oplossingen.

Andere onderzoeken:

Naast de onderzoeken met studenten voeren wij ook eigen onderzoeken uit. Een belangrijke focus ligt op het ontwikkelen van interventies die kunnen bijdragen aan de mentale gezondheid van de nieuwe generatie kenniswerkers. Een generatie die door de steeds verder gaande digitalisering en flexibilisering van arbeid kwetsbaar is voor stress. Daarnaast ontwikkelen wij verschillende unieke meetinstrumenten die kunnen worden ingezet bij onderzoek vanuit de Healthy Workplace.

Voor ons onderzoek baseren wij ons op The Healthy Workplace Framework van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

IWP HWP doet voornamelijk onderzoek in de regio Noord-Nederland (Groningen, Drenthe, Friesland), maar met een breed nationaal en internationaal netwerk sluiten wij onderzoek in andere delen van Nederland en de wereld niet uit. Vanuit de regio staat de Healthy Workplace via de onderzoeksresultaten in verbinding met de wereld, onder andere door bijdragen aan internationale conferenties en deelname aan internationale netwerken, zoals EuroFM en IFMA. IWP HWP werkt daarmee samen met andere lectoraatsactiviteiten en -leden – aan thought leadership op het terrein van ruimte en organisatie.