Wat willen we?

De gezondheidsrisico’s van veel stil zitten werken achter een beeldscherm worden steeds breder onderkend. Een hoge mentale belasting in combinatie met weinig bewegen en ontspannen kan leiden tot onderpresteren, medische klachten en uitval door ziekte. Daarbij speelt de fysieke werkomgeving een grote rol.

Adviseur Jan Gerard Hoendervanger van het Lectoraat Facility Management daarover: “Een gezond binnenklimaat (lucht, licht en geluid) voorkomt klachten. Een uitgekiend ontwerp van lay-out en inrichting bevordert gezonde gedragspatronen (beweging, voeding, ontspanning en sociale contacten). Moderne technologie (sensoren, wearables, apps, e-coaching) kan helpen bij het beter begrijpen van gedragspatronen en relaties tussen gegrag en de fysieke omgeving. Daarmee beogen we te komen tot optimaliseren van omgevingsfactoren en gedragspatronen.”