Ontspannen met Virtual Reality – De onderzoeksresultaten van Dorette van Dijken